Göran Tidfälts fond

 

 Göran Tidfälts fond

Bidrag kan ges till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat eller kommun har ansvaret, till exempel inte till fria tekniska hjälpmedel.
 
Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels
på antalet ansökningar.
 
Medlemskap i Personskadeförbundet RTP krävs ej.
 
Bostad inräknas inte, bostadsbidrag och handikappersättning räknas ej som inkomst.
 
Kopia av senaste slutskattsedel för sökande samt maka/make/sambo ska alltid bifogas till ansökan.
 
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas.
 
Om bidrag erhålls kommer detta att utbetalas då kvitto, faktura eller annan verifikation sänds in till RTP
 
Bidrag beviljas ej för redan i nköpt produkt, rehabilitering, etcetera
 
Sista ansökningsdag: 31 december med meddelat beslut om bifall under mars månad. Observera att avslag ej meddelas!
 
 
Ansökan skickas till:

Personskadeförbundet RTP

Vintergatan 2

172 69 Sundbyberg
 

 

 

Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan

Stiftelsenamn:

Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan

Organisationsnummer: 802402-7966
c/o Adress: Lissegårdh
Adress: Västra Kasernvägen 6
Postnummer: 185 41
Ort: Vaxholm
Telefonnummer: 076-1701085
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Ändamålet är att främja vård av ungdomar i Sverige som blivit handikappade genom trafikskador i syfte att genom ekonomiskt stöd till sådan ungdom och närstående som har vård om dem ge möjlighet till meningsfylld fritid och rekreation, ävensom att lämna bidrag till medicinsk forskning inom området för neurologi i syfte att ge förutsättning för att motarbeta verkningarna av trafikskador.

Ändamålet fullföljes genom att stiftelsen utgiver bidrag till sådana personer som p g a avsaknad av egna medel eljest inte kan ge åsyftad ungdom möjlighet till exempelvis åtgärder som kan vara till glädje och nytta samt genom att ugiva bidrag till medicinsk forskning inom nämnda område. Huvuddelen av stiftelsens lämnade bidrag skall gå till ungdom och vårdansvariga anhöriga inom nämnda kategori.