Göran Tidfälts fond

 

 Göran Tidfälts fond

Bidrag kan ges till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat eller kommun har ansvaret, till exempel inte till fria tekniska hjälpmedel.
 
Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels
på antalet ansökningar.
 
Medlemskap i Personskadeförbundet RTP krävs ej.
 
Bostad inräknas inte, bostadsbidrag och handikappersättning räknas ej som inkomst.
 
Kopia av senaste slutskattsedel för sökande samt maka/make/sambo ska alltid bifogas till ansökan.
 
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas.
 
Om bidrag erhålls kommer detta att utbetalas då kvitto, faktura eller annan verifikation sänds in till RTP
 
Bidrag beviljas ej för redan i nköpt produkt, rehabilitering, etcetera
 
Sista ansökningsdag: 31 december med meddelat beslut om bifall under mars månad. Observera att avslag ej meddelas!
 
 
Ansökan skickas till:

Personskadeförbundet RTP

Vintergatan 2

172 69 Sundbyberg
 

 

 

Posted in Fonder & Stipendier.