Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan

Stiftelsenamn:

Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan

Organisationsnummer: 802402-7966
c/o Adress: Lissegårdh
Adress: Västra Kasernvägen 6
Postnummer: 185 41
Ort: Vaxholm
Telefonnummer: 076-1701085
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Ändamålet är att främja vård av ungdomar i Sverige som blivit handikappade genom trafikskador i syfte att genom ekonomiskt stöd till sådan ungdom och närstående som har vård om dem ge möjlighet till meningsfylld fritid och rekreation, ävensom att lämna bidrag till medicinsk forskning inom området för neurologi i syfte att ge förutsättning för att motarbeta verkningarna av trafikskador.

Ändamålet fullföljes genom att stiftelsen utgiver bidrag till sådana personer som p g a avsaknad av egna medel eljest inte kan ge åsyftad ungdom möjlighet till exempelvis åtgärder som kan vara till glädje och nytta samt genom att ugiva bidrag till medicinsk forskning inom nämnda område. Huvuddelen av stiftelsens lämnade bidrag skall gå till ungdom och vårdansvariga anhöriga inom nämnda kategori.

Posted in Fonder & Stipendier.