Fond till byggnadsarbetare från Värmland

Byggmästaren Carl Johan Anderssons stiftelse för gamla medellösa byggnadsarbetare i Kristinehamn

Stiftelsenamn: Byggmästaren Carl Johan Anderssons stiftelse för gamla medellösa byggnadsarbetare i Kristinehamn
Organisationsnummer: 873600-2323
c/o Adress: Kristinehamns Pastorat
Adress: Box 106
Postnummer: 681 23
Ort: KRISTINEHAMN
Telefonnummer: 0550-87900
Fax: 0550-87911
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Kristinehamn
Ändamål:

Sedan kapitalet vuxit till 40 000 kronor, skall en tiondedel av avkastningen läggas till kapitalet och återstående nio tiondedelar genom kyrkoherden i Kristinehamns stads pastorat varje år vid jultiden utdelas till två äldre medellösa byggnadsarbetare, som under längre tid - helst icke under 25 år - ägt hemvist i Värmlands län med företräde för person, som ägt hemvist i Kristinehamns stad.

Om avkastningens storlek medför, att till förfogande stående beloppen kunna befinnas för höga att fördelas mellan två behövande, fördelning mellan flera må ske, därvid emellertid skall iakttagas att medel icke fördelas på för många händer, utan att den person, som erhåller utdelning från stiftelsen, därmed blir mera varaktigt hjälpt.

I nu angivet fall och sedan minst två äldre personer erhållit utdelning ur vardera stiftelsen, må jämväl medellösa unga män med teknisk studiebegåvning och med hemvist enligt vad förut är sagt erhålla utdelning från stiftelsen för att bereda dem möjlighet till ingenjörsutbildning inom byggnadsfacket.

Ändamålet ändrat enligt Kammarkollegiets beslut 1985-10-29 Utdelning kan även få ske till unga kvinnor för ingenjörsutbildning inom byggnadsfacket.

År: 2018
Tillgångar: 6.147.018 kr

Fond för gamla orkeslösa byggnadsarbetare i Kristinehamn och teknikstuderande

Byggmästaren Carl Johan Anderssons stiftelse för gamla medellösa byggnadsarbetare i Kristinehamn

Stiftelsenamn: Byggmästaren Carl Johan Anderssons stiftelse för gamla medellösa byggnadsarbetare i Kristinehamn
Organisationsnummer: 873600-2323
c/o Adress: Kristinehamns Pastorat
Adress: Box 106
Postnummer: 681 23
Ort: KRISTINEHAMN
Telefonnummer: 0550-87900
Fax: 0550-87911
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Kristinehamn
Ändamål: Sedan kapitalet vuxit till 40 000 kronor, skall en tiondedel av avkastningen läggas till kapitalet och återstående nio tiondedelar genom kyrkoherden i Kristinehamns stads pastorat varje år vid jultiden utdelas till två äldre medellösa byggnadsarbetare, som under längre tid - helst icke under 25 år - ägt hemvist i Värmlands län med företräde för person, som ägt hemvist i Kristinehamns stad.

Om avkastningens storlek medför, att till förfogande stående beloppen kunna befinnas för höga att fördelas mellan två behövande, fördelning mellan flera må ske, därvid emellertid skall iakttagas att medel icke fördelas på för många händer, utan att den person, som erhåller utdelning från stiftelsen, därmed blir mera varaktigt hjälpt.

I nu angivet fall och sedan minst två äldre personer erhållit utdelning ur vardera stiftelsen, må jämväl medellösa unga män med teknisk studiebegåvning och med hemvist enligt vad förut är sagt erhålla utdelning från stiftelsen för att bereda dem möjlighet till ingenjörsutbildning inom byggnadsfacket.

Ändamålet ändrat enligt Kammarkollegiets beslut 1985-10-29

Utdelning kan även få ske till unga kvinnor för ingenjörsutbildning inom byggnadsfacket.

År: 2018
Tillgångar: 6.147.018 kr

Stiftelsen David, Ragnar och Signe Enokssons minnesfond

Fond för behövande i Värmland

Stiftelsenamn: Stiftelsen David, Ragnar och Signe Enokssons minnesfond
Organisationsnummer: 802481-0726
c/o Adress: Gunnbjörg Myrvold
Adress: Näva Solbacken
Postnummer: 670 41
Ort: KOPPOM
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Eda
Ändamål: Fondens ändamål skall vara att främja religiösa, välgörande och sociala samt därmed jämförliga ändamål.
År: 2018
Tillgångar: 2.442.154 kr

Fond för sjuka och handikappade inom Älvsborgs eller Värmlands län

Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen
Håsten 3
Lars-Göran Svensson
461 95 Trollhättan
0520-423082

Stiftelsens ändamål är att:

1. utdela pensioner åt behövande personer, bosatta inom Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade med företräde för s k pauvres honteux

2 i särskilt ömmande fall utdela annat understöd

3. utdela stipendium åt vissa officerare vid Militärhögskolan

4. utdela stipendier till gymnasieskolorna i Karlstad, Vänersborg och Åmål

5. utdela stipendier åt studerande vid Uppsala Universitet, inskrivna i Värmlands nation

6. underhålla den sten som restes år 1820 till minne av dåvarande konungens och kronprinsens besök vid Västerråda och som nu är placerad vid länsväg 166. Av den avkastning som årligen kan anslås för angivna ändamål bör minst tre fjärdedelar vara avsedda för sådana pensioner och understöd som anges i punkterna 1 och 2 samt återstoden för övriga ändamål.

Avkastningen får inte användas för att täcka behov som tillgodoses genom det allmännas försorg.

Förmögenhet:  25,519,136 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Sunne kommuns fonder

Sociala samfond 5, Adolf och Emma, Erik Gustav Nilsson

  • Social samfond 5 Personer inom Lysviks församling kan söka medel.
  • Adolf och Emma Perssons fond Personer i Sunne kommun, företrädesvis från Lysviks församling.

Fondkommittén har 4 sammanträden/år. Sista ansökningsdag är:
28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober   

 

  • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond ändamål är att stödja mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Enligt testamentet bör bidrag lämpligen användas till yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

Sista ansöknigsdag: 28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober

OBS GLÖM INTE DEKLARATIONEN (BÅDA SIDORNA)

ANSÖKAN UTAN DEKLARATION BEHANDLAS EJ

 

 

Stiftelserna och fonderna inom Landstinget i Värmland

Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser

 

En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till ett visst ändamål.

Stiftelserna och fonderna inom Landstinget i Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Sökande måste vara bosatt i Värmland.

Några fonder avser landstingets personal eller verksamhet.

I Fondboken kan du läsa om hur du ansöker om fondmedel och vilka fonder som kan vara aktuella för dig.

Fonder och stiftelser

Kontaktperson
Ewa Gustafson
Handikappkonsulent
Telefon: 054-61 42 29
E-post: ewa.gustafson@liv.se

http://www.1177.se/Varmland/Regler-och-rattigheter/Om-du-vill-soka-pengar-i-fonder-och-stiftelser/

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Stiftelsenamn:

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Organisationsnummer: 873202-3786
c/o Adress: Hamilton Advokatbyrå
Adress: Box 606
Postnummer: 651 13
Ort: KARLSTAD
Telefonnummer: 054-21 25 35
Fax: 054-10 07 06
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Karlstad
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag till institutioner, sammanslutningar eller personer med anknytning till Värmland - främja vård och uppfostran av barn; - lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning, i första hand inom ekonomi och seriös musik;- främja vård av behövande, företrädesvis äldre personer; - främja vetenskaplig forskning.
År: 2014
Tillgångar: 6.248.999 kr

Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse

Fond för utbildning för ungdomar från Grums

Stiftelsenamn:

Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse

Organisationsnummer: 873201-2391
c/o Adress: Grums kommun
Adress: Box 44
Postnummer: 664 21
Ort: GRUMS
Telefonnummer: 0555-42000
Fax: 0555-42109
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Grums
Ändamål: Att främja ungdomars utbildning genom att lämna bidrag till behövande studerande för universitetsstudier och högre utbildning.
År: 2014
Tillgångar: 8.088.173 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Svenska Frimurare Ordens adresser

Skånska Provinsiallogen
Skånska Provinsiallogen

Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-21 16 33
spl@frimurarorden.se

Karta


Östgöta Provinsialloge
 
Östgöta Provinsialloge

Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 41
opl@frimurarorden.se

Karta


Carl Johan
Carl Johan

Besöksadress:
Drottninggatan 32
Postadress:
Drottninggatan 32
371 32 KARLSKRONA

0455-103 75
carl.johan@frimurarorden.se

Karta


Göta Provinsialloge
Göta Provinsialloge

Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
411 14 GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031- 780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Karta


Värmländska Provinsiallogen
Värmländska Provinsiallogen

Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD

054-14 40 80
vpl@frimurarorden.se

Karta


Stor Capitlet i Finland
Stor Capitlet i Finland

Besöksadress:
Nylandsgatan 9
Postadress:
Nylandsgatan 9 F
00120 HELSINGFORS

044-751 76 20
os.scf@frimurarorden.fi

 

Moria
Moria

Besöksadress:
Nybrogatan 3
Postadress:
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

0611-120 54
moria@frimurarorden.se

Karta

 

Övre Norrlands Provinsialloge
Övre Norrlands Provinsialloge

Besöksadress:
Skolgatan 49
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Karta

 
 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till till ett visst ändamål.

Vem kan söka bidrag?
Stiftelserna och fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka
eller personer med funktionsnedsättningar och som är bosatta i Värmland. Några av
stiftelserna avser personal och några avser verksamhet inom landstinget.

För flertalet stiftelser och fonder som delar ut bidrag till enskilda gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang innebär behövande att den sökande bör ha låg
inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Ansökan
Ansökan görs till landstingets handikappkonsulent Ewa Gustafson som också
handlägger ansökan. Telefon 054-61 42 29 eller e-post ewa.gustafson@liv.se
Beslut om fördelning av fondmedel fattas av Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande på delegation av styrelsen.

FONDBOKEN

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på landstingets hemsida www.liv.se och hos handikapp-
konsulent Ewa Gustafson. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kontakta Ewa Gustafson, telefon 054-61 42 29,
e-post ewa.gustafson@liv.s