Stiftelsen David, Ragnar och Signe Enokssons minnesfond

Fond för behövande i Värmland

Stiftelsenamn: Stiftelsen David, Ragnar och Signe Enokssons minnesfond
Organisationsnummer: 802481-0726
c/o Adress: Gunnbjörg Myrvold
Adress: Näva Solbacken
Postnummer: 670 41
Ort: KOPPOM
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Eda
Ändamål: Fondens ändamål skall vara att främja religiösa, välgörande och sociala samt därmed jämförliga ändamål.
År: 2018
Tillgångar: 2.442.154 kr
Posted in Fonder & Stipendier.