Kamrathjälpsfonden Understöd till ingenjörer och teknologer

Logotyp

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

1. Understöd till civil- och högskoleingenjörer som på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller

• stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer, men medlemmar har företräde!

2. Understöd till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller

• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

3. Studiestipendier till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Sökande som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år har företräde.

Klicka här för att komma till webbplatsen!

Posted in Fonder & Stipendier.