Stiftelsen Carla och Arne Ahlbergs Fond

Stiftelsen Carla och Arne Ahlbergs Fond
Nordea Stiftelseadministration G 273
Nordea Investment Management AB
105 71 STOCKHOLM

För blankett ring
08-57942822

eller Katarina Församling i Stockholm

08-7436851

Sedan notariatavdelningen erhållit ersättning för sin förvaltning skall återstoden av den årliga avkastningen enligt kyrkoherdens i församlingen bestämmande och genom notariatavdelningens försorg utbetalas till i församlingen skrivna behövande sjuka eller ålderstigna personer.