Social samfond Jönköping

 

SOCIAL SAMFOND
Stiftelsen Söderborgska m fl
ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för att bistå åldringar, handikappade, långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov
som stat, kommun, eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel.
 
Senast andra fredagen i november inför julutdelningen

http://www.jonkoping.se/download/18.8de370614be10b3e131c1a1/1428414082982/Ans%C3%B6kan+Social+samfond.pdf

Posted in Fonder & Stipendier.