Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond

Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond
Stiftelser & Företag
SEB Private Banking
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Stiftelsens ändamål är att det för året disponibla beloppet bör utdelas i form av ett eller flera stipendier för studieresor till utomskandinaviska länder.

Undantagsvis må stipendium dock kunna utgå jämväl för studieresa inom de nordiska länderna, alltså även inom Sverige, exempelvis för arkivforskning.

Stipendium bör numera kunna tilldelas nationsmedlemmar icke blott inom filosofiska fakulteten (numera humanistiska och matematik-naturvetenskapliga fakulteterna) utan även inom ekonomiska fakulteten (handelshögskolan) och inom Lunds tekniska högskola (tekniska fakulteten) samt inom juridiska fakulteten och inom eventuellt upprättad samhällsvetenskaplig eller statsvetenskaplig fakultet.

Posted in Fonder & Stipendier.