Fond för Pauvres Honteaux boende inom Stockholms kommun

Pauvres Honteaux boende i Stockholm

Stiftelsen Emil Lindståhls donationsfond
Box 5105
102 43 STOCKHOLM
08-6630430

I första hand skall den disponibla avkastningen efter förslag av församlingsdiakonissa eller annan i församlingens tjänst anställd person, som äger kännedom om i församlingen boende Pauvres Honteaux. I andra hand skall denna avkastning utdelas till Pauvres Honteaux boende inom Stockholms kommun.

Posted in Dagens Tips.