Stipendium för rekreation åt skådespelare

Stipendier för skådespelare

Stiftelsen Gunnar Sjöbergs Stipendiefond
Box 12710
Teaterförbundet
112 94 STOCKHOLM
08-4411300

Under namn av Gunnar Sjöbergs Stipendiefond skall såsom självständig förmögenhet förvaltas de medel, som skänkts eller på annat sätt erhålles för att bereda en eller flera behövande skådespelare eller skådespelerskor eller teater- och filmelever tillfälle till rekreation genom stipendium från fonden.

Posted in Fonder & Stipendier.