Fond för fattiga barn av familjer tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderslösa barn

Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond

Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1913 med "Ändamål att ge understöd åt fattiga barn av familjer tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderslösa barn samt för barn som ej kunnat omhändertas av anhörig eller målsman, bör utackordering till lämpligt hem ske."

http://www.stiftelsenernsthansson.se/

Posted in Fonder & Stipendier.