Bidrag åt kvinnor tillhörande Pauvres Honteux i Göteborg för boendekostnader.

Stiftelsen Douglas och Caroline Kennedys Minne

Stiftelsenamn: Stiftelsen Douglas och Caroline Kennedys Minne
Organisationsnummer: 857200-8715
c/o Adress: SEB
Adress: Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 405 04
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-622516
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: 031-621774
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna genom att lämna bidrag åt kvinnor tillhörande s.k. Pauvres Honteux i Göteborg från stiftelsens löpande avkastning med företräde för boendekostnader. Företrädesrätt skall tillkomma änkor och döttrar till avlidna, Carl Johans församling, tillhörande sjökaptener och tjänstemän.

De medel stiftelsen äger skall vara placerade på ett godtagbart sätt. Av stiftelsens löpande avkastning skall årligen 10 % föras till kapitalet.

År: 2015
Tillgångar: 52.606.771 kr

 

Posted in Fonder & Stipendier.