Stipendium till elev vid Alnarps Kongl. Lantbruksinstitut

Rönnebergs och Onsjö Härader

Stiftelsen Kronofogde Åbergs premiefond
Box 7070
SLUs stiftelseförvaltning
750 07 UPPSALA
018-671000

Att utdela stipendium till elev vid Alnarps Kongl. Lantbruksinstitut, född inom Rönnebergs och Onsjö Härader.

Posted in Fonder & Stipendier.