Tigerhielmska fonden

Bosatta i Östervåla församling

Tigerhielmska invalidfonden

 

Ansökan finns i länk nedan.

Ansökan skall bifogas med studieintyg, och om sökanden önskas styrka ytterligare medsänd övriga handlingar, skall vara Kommunstyrelsen, Registrator, 744 88 Heby tillhanda senast 15 oktober detta år. Ange även kontonummer samt clearing nummer för utbetalning.

Posted in Fonder & Stipendier.