Fond till familjer i Luleå som har kommit på ekonomiskt obestånd

Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond för Luleå stift

Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond för Luleå stift
Stationsgatan 40
Luleå stift
972 32 LULEÅ
0920-264700

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till självhjälp åt inom Luleå stift mantalsskrivna familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och som genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke skola behöva anlita den offentliga fattigvården.

Posted in Fonder & Stipendier.