Fond för vård av personer, som lider av ledgångsreumatism eller blindhet I Askim i Göteborg

Ester Ericssons och Gudrun Nilssons Minnesfond

ÄNDAMÅL: För vård av personer, som lider av ledgångsreumatism eller blindhet.

VEM KAN SÖKA: Kroniskt sjuka.

ANSÖKAN: Kontakta församlingen.

KONTAKTDETALJER

Ester Ericssons och Gudrun Nilssons Minnesfond

Askims Församling

Hovåsvägen 1
43650 HOVÅS

Telefon: 031-7316310

E-mejl: askim.forsamling@svenskakyrkan.se

Webbsida: http://www.svenskakyrkan.se/askim

Posted in Fonder & Stipendier.