Fond för fattiga från Gotland och Västernorrlands län

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs Minne

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs Minne
Stiftelser
SEB
106 40 STOCKHOLM
08-763 72 20, må, ti, to 9-11

Stiftelsen skall hava till ändamål att varje år utbetala den behållna avkastningen, på sätt stadgas nedan under c) – e) ;

c) av den behållna avkastningen skall årligen en tredjedel utbetalas för hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, bevisligen skötsamma och begåvade på Gotlandfödda ynglingar, varvid företräde bör ges åt barn, som äro födda utom äktenskap;
d) vad som må återstå av behållen nettoavkastning, sedan i punkt c) angiven betalning fullgjorts, skall utdelas till äldre, fattiga och verkligt behövande inom Gotlands och Västernorrlands län, varvid lytta och vanföra personer äga företräde;

e) utbetalningar från stiftelsen skola ske efter notariatavdelningens eller den särskilt utsedda styrelsens bestämmande och – om i så finnes lämpligt – efter det att förslag inhämtats från de organisationer eller myndigheter, som notariatavdelningen eller styrelsen önskar sig till.

Förmögenhet:  112,903,849 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.