Fond för att uppmuntra odling av matnyttiga växter i Dalarna

Stiftelsen Guldsmeden John Erikssons minnesfond

Stiftelsen Guldsmeden John Erikssons minnesfond
Magasinsgatan 25
Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg
812 31 storvik
0290-336 00
Avkastningen användes för utdelning av kontanta premier till brukare av såväl medelstora hemman eller motsvarande jordbruk som ända ned till de minsta trädgårdstäppor inom Dalarnas läns landsbygd för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter m.m.

Posted in Fonder & Stipendier, Trädgård.