Fond behövande Malmö

Charlotte Wessmans stiftelse genom Svenska kyrkan i Malmö 2019.

Sök pengar ur Charlotte Wessmans stiftelse

Stiftelsen finns för att hjälpa behövande med särskilda livsvillkor bosatta i Malmö. Den som söker ska vara folkbokförd i Malmö, vara ålderspensionär eller sjukpensionär och ha en årsinkomst på högst 120 000 kronor.

Bra att veta när du söker pengar från Charlotte Wessmans stiftelse genom Svenska kyrkan i Malmö 2019.

Kriterier för att få stiftelsemedlen:
– bosatt i Malmö
– ålderspensionär eller sjukpensionär
– ha en taxerad årsinkomst av högst 120 000 kronor

Ansökan
Ansökan om medlen görs på fastställd blankett, se här bredvid. Sista inlämningsdag/poststämpel 10 maj 2019.  Post: Charlotte Wessmans fond, Kyrkans hus, Box 346, 201 23 Malmö.

Detta händer efter din ansökan
Besked om beviljad ansökan kommer till dig brevledes i slutet på juni. I brevet kommer informationen finnas om:
– vilket datum pengarna betalas ut
– hur mycket pengar som kommer betalas ut

Pengarna sätts antingen in direkt på ditt konto eller kommer som en avi i brevlådan i vecka 36-37.

Ladda ner ansökningsblankett

Posted in Fonder & Stipendier.