STIFTELSEN SVEN JERRINGS FOND

En fond för barn och ungdomar med särskilda behov

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Fonden ger medel till forskningsanslag och forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier, fortbildningsstipendier till arbetslag/personalgrupper samt vetenskapliga symposier.
Obs! Ansökningstiden varierar för de olika anslagen.

https://jerringfonden.se/

Posted in Fonder & Stipendier.