Fonder via kommun och kyrka

Börja med att kolla efter stiftelser på din kommuns hemsida och via din församling där du bor

Alla stiftelser och fonder
Blekinge Namn Riktar sig till: Kontaktinfo:
Karlshamn Social samfond mfl. Karlshamns kommun handhar en antal stiftelser till behövande www.karlshamn.se 0454-810 00,
Karlskrona Kommunens fonder Karlskrona kommun handhar ett antal fonder för behövande www.karlskrona.se 0455-303 000,
Ronneby Ronneby församlings samfond 1 Till behövande inom Ronneby pastorat. Annonseras i början av hösten. Tel: 0457-178 50
Sölvesberg Kommunens fonder Sölvesborgs kommun handhar sex stiftelser till behövande www.solvesborg.se 0456-816 00
Dalarna Namn Riktar sig till: Kontaktinfo:
Avesta Avesta kommun, samfond 2 För behövande skrivna i kommunen www.avesta.se eller hämta blankett i receptionen på omsorgsförvaltningen. Första oktober sista ansökningsdag.
Falun Kommunens stipendier och fonder På samma blankett kan du söka medel från samtliga stiftelser och fonder i Falu kommun. 31 mars sista ansökningdatum varje år. Max 1500 kr/person www.falun.se 023-83000
Falun Svenska kyrkan Kyrkan ansvarar för ett antal fonder och stiftelser för behövande www.svenskakyrkan.se/falun023-702000
Ludvika Karl Viktor Nordströms fond Behövande pensionärer inom fd Säfsnäs kommun Ludvika kommun, vård och omsorgsförvaltningen. 0240-86000
Ludvika Björknerska donationsfonden Behövande inom Grangärde och Grängesbergs församlingar. Utdelning har skett i juli. Ludvika kommun, vård och omsorgsförvaltningen. 0240-86000
Gotland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Gotland Gotlands kommuns stiftelser Kommunen har ett antal stiftelser behövande kan söka medel ur. Läs mer på kommunens webbplats www.gotland.se/stiftelser 0498-269000
Gotland Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs Minne Äldre behövande. Personer med grav synnedsättning eller neurologisk sjukdom har företräde. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Gotland: Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Gävleborg Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Bollnäs Arbrå donationsråd Flera stiftelser för boende i kommundelen Arbrå som samordnas Bollnäs kommuns växel 0278 – 250 00, eller www.bollnas.se
Gävle Adolf Grapes minne Personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o.dyl. www.grapesminne.se Örjan Ohlström 070-553 90
Gävle Gävle kommuns stiftelser Kommunen ansvarar för ett antal stiftelser och fonder. www.gavle.se
Hudiksvall Bostadsstiftelsen för äldre kvinnor Bidrag till behövande äldre kvinnor, som under de senaste tio åren varit bosatta i Hudiksvalls kommun, för förbättrad boendestandard, tex tvättmaskin, ny säng, etc. Annonseras i lokalpressen under september. Blankett finns hos kommunen.
Hudiksvall Kommunens fonder Kommuner har fyra sociala fonder för behövande med olika inriktning. Ansökning vår och höst Kontaktperson:
Carolina Nordlinder 0650-29632 carolina.nordlinder@hudiksvall.se
Ljusdal Järvsö sociala samfond För behövande personer boende i fd Järvsö kommun Ljusdals kommun 0651-18000
Ljusdal Erik och Jonas Jonssons Minne Studerande och behövande boende inom fd Järvsö kommun Per Olov Persson, 0651-441 97
Söderhamn Söderhamns kommuns stiftelser Kommunen ansvarar för ett antal stiftelser och fonder. www.soderhamn.se
Halland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Halland Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade www.stiftelseansokan.se SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Halland Region Halland Flera stiftelser med olika ändamål kan ansökas via region Halland. www.regionhalland.se
Halland Stiftelsen C.A. Bergströms fond Till enskilda behövande, även kulturella ändamål. Delar ut vår och höst. carl.bergstrom@ekobrottsmyndigheten.se 0708-440017.
Halmstad Halmstads kommun Flera fonder och stiftelser som söks genom samma blankett. För människor med låga inkomster till bland annat glasögon och tandvård. www.halmstad.seHalmstaddirekt 035-137000
Halmstad Stiftelsen Annette Tolls Pensionsfond Kvinnliga behövande ålderspensionärer. Främst boende i Halmstad med omnejd Elsie Larsson, 035-129507
Laholm Kommunens stiftelser Kommunen sköter tre fonder som behövande privatpersoner kan söka medel ur www.laholm.se 0430-15000.
Varberg Makarna Edvard o Josefina Nilssons stiftelse Till fattigvård, sjukvård och kunskapsförvärv inom fd. Grimetons kommun. agneta.gustafsson@varberg.se tel 0340-88194
Varberg Stiftelsen Aftonsol, m fl. Varbergs församling har tre fonder för hjälpbehövande. Främst till personer över 60 år. www.svenskakyrkan.se/varberg 0340-81300
Varberg Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond Till förmån för gamla människor inom Varbergs kommun som är ensamma och sjuka. agneta.gustafsson@varberg.se 0340-88194.
Varberg Varbergs kommuns sociala samfond 2 Behövande personer bosatta i Varbergs kommun carina.antonsson@varberg.se 0340-88828
Jämtland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Härjedalen Dagmar Engelhardt-Wanbergs Stiftelse I första hand äldre, sjuka, behövande. Enbart boende i Tännäs-Ljusnedals församling Annonseras i dagspress och samarbete med hemtjänst och äldreboende. Tel: 010-4700100
Åre Nils Södergrens donationsfond Behövande i Underåkers och Kalls församling Skicka ansökan till: till Södergrens donationsfond, c/o Åre pastorat, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen.
Östersund Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund Behövande kvinnor. Delas ut två gånger per år (juni och december). Ladda ner ansökan via www.pauvreshonteux.se
Jönköping Namn Riktar sig till: Kontaktinfo:
Eksjö Eksjö kommun Kommunen förvaltar ett antal fonder för behövande med olika inriktning. Gunilla Bergdalen, 0381-366 40, www.eksjo.se
Jönköping Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Inom Jönköpings kommun. Lennart Gabrielson, 036-71 35 79, bjuggskafonden.se
Jönköping Karin Ericsons stiftelse Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomiskt understöd för bedrivande av social hjälpverksamhet bland behövande i i första hand Jönköpings kommun, i andra hand i övriga Sverige, i tredje hand utom riket. Karin Ericsons stiftelse
Box 3056
550 03 Jönköping
Jönköping Kommunens stiftelser Kommunen förvaltar tre stiftelser till behövande. www.jonkoping.se 036-102942
Tranås Kommunens fonder Kommunen förvaltar ett antal fonder för behövande med olika inriktning. Pernilla Gotte, Tranås kommun, 0140-68327
Vetlanda Bollingska stiftelsen Understöd åt verkligt behövande äldre personer inom Vetlanda stad, företrädesvis ensamstående, men även andra, sjuka personer boende inom Vetlanda stad Sök via Vetlanda pastorat. www.svenskakyrkan.se/vetlanda
Kalmar Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Borgholm Kantor Göran Peterssons donationsfond Behövande skriven inom Borgholms församling anna.lundin-leander@svenskakyrkan.se
Kalmar Div fonder under Kalmar kommun Kommunen handhar diverse fonder för behövande. www.kalmar.se
Kalmar län Rickard Eklunds stiftelse Bidrag till behövande sjuka och funktionshindrade personer, företrädesvis reumatiker. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Mönsterås Donationen N J och Anna Nilssons minne Behövande bosatta i Ålems Anne-Maj Gardstig 0499-17186, anne-maj.gardstig@monteras.se
Mönsterås Sociala samfonden Till stöd åt behövande inom kommunen. www.monsteras.se
Oskarshamn Div fonder under Oskarshamns kommun Kommunen handhar diverse fonder för behövande, exempelvis S J Robacks donationsfond www.oskarshamn.se
Oskarshamn Greta och Henrich Erlandssons minnesfond/stiftelse Hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Oskarshamns kommun, Kjell Petersson, 0491-17090, kjell@redovisningskallan.se
Kronoberg Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Kronobergs län Ingrid och Märta Berglöfs stiftelse Lämna bidrag för ekonomisk behövande sjuka och handikappade bosatta i Kronobergs län. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Tingsryd Socialnämndens samfond Hjälp till behövande Tingsryds kommun 0477-441 00
Växjö Div fonder under Växjö kommun Kommunen handhar diverse fonder för behövande. Tex: Johan och Maria Bergs arbetarebostadsfond www.vaxjo.se
Växjö Erik och Sigvard Gustafssons Stiftelse Att utöva hjälpverksamhet bland behövande bosatta i Växjö kommun. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Norrbotten Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Luleå Augusta Ramseys fond Hälften av den disponibla avkastningen skall användas till diakonal verksamhet bland samerna i Sverige och den andra hälften till behövande personer i Luleå stift, Luleå stift, box 942, 97128 Luleå, telefon: 0920-264700
Luleå stift Fonder under respektive församling Förvaltar flertalet fonder. Kontakta församlingen där du bor eller Luleå stift: 0920-264700
Skåne Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Burlöv Stiftelsen Hilda och Gunnar Westerlins fond För behövande, gamla, sjuka och/eller handikappade människor inom Burlövs kommun. Burlövs kommun: 040-43 91 32
Eslöv Eslövs kommun Eslövs kommun förvaltar ett antal fonder och stiftelser. Kontaktcenter 0413–620 00, kommunen@eslov.se
Helsingborg Diverse fonder under kommunen Kommunen handhar diverse fonder för behövande. www.helsingborg.se Tel: 042-10 50 00
Helsingborg Sparbankens i Helsingborg Jubileumsstiftelse Sjuka och fattiga i Helsingborg. Hämta blankett på Swedbank i Helsingborg
Helsingborg Svenska kyrkan Har ett flertal stiftelser, de flesta vänder sig till invånare över 55 år. Gemensam ansökan på en blankett. Ansökan sker i aug-sept varje år. www.svenskakyrkan.se/helsingborg Telefon: 042 – 18 90 00.
Hässleholm Div fonder och stiftelser under Hässleholms kommun Kommunen administerar 10 stiftelser med olika ändamål. www.hassleholm.se 0451-26 70 00
Höör Div fonder och stiftelser under Höörs kommun Höörs kommun förvaltar ett antal fonder och stiftelser. www.hoor.se medborgarcenter 0413 – 280 00
Kristianstad Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Kristianstad Div fonder och stiftelser under Kristianstads kommun Kommunen handhar diverse fonder och stiftelser, bla Gösta Wingrens stiftelse och Anna Nilssons stiftelse. www.kristianstad.se Medborgarcenter: 044-135000,
Landskrona Div fonder under Landskrona kommun De flesta inriktade på behövande barn, vuxna, äldre. www.landskrona.se kommunens växel: 0418-47 00 00
Lund Frida och Otto Janssons fond aktiva konstnärer över 60 år, bosatta i Skåne och är i behov av särskilt stöd. www.lund.se Kommunens växel: 046-359 50 00
Lund Johan Th Perssons stiftelse Till hjälpbehövande personer, bosatta i Lund. Swedbank Stiftelsetjänster Box 206 221 00 Lund,stiftelsetjansterlund@swedbank.se
Lund Kyrkans fonder Kyrkan har ett antal fonder och stiftelser för behövande. Kontakta diakonicentralen eller din hemförsamling
Malmö Carl Jönssons Understödsstiftelser Hjälpverksamhet genom att dela ut ekonomiska bidrag till behövande gamla eller sjuka, till barn och ungdomar för deras vård, utbildning eller fostran samt till behövande funktionshindrade. www.carljonssons-stiftelser.se 040-667 64 17 (telefontid vardagar 10-12)
Malmö Fonder under Malmö stad Kommunen handhar diverse fonder. www.malmo.se Tel: 040-66 08 65 7
Malmö Svenska kyrkan Kyrkan har ett antal fonder och stiftelser för behövande. www.svenskakyrkanmalmo.se
Simrishamn Kommunens fonder Kommunen handhar diverse fonder för behövande. www.simrishamn.se Telefon: 0414-81 90 00
Skåne Sitiftelser via Sparbanken Skåne Flertalet stiftelse, däribland Folke Ljungdahls stiftelse, Montelinska stiftelsen. www.sparbankenskane.seTelefon: 0771-12 20 00
Trelleborg Greta och Johan Kocks stiftelse Till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta. www.kockskastiftelsen.se el: 0410-133 20, kockskastiftelsen@swipnet.se
Ystad Stiftelsen för Behövanden Personer i Ystads Församling (samfond) Till behövande personer tillhörande Ystad församling. Carina Sjöberg, 0411-57 77 44
Åhus Hans Nilssons stiftelse Bidrag till behövande gamla, sjuka personer i Åhus församling. www.stiftelseansokan.se SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Ängelholm Stiftelsen Karin och Otto W Catos fond Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta män och kvinnor i Ängelholm. www.stiftelseansokan.se SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Ängelholm Familjen P Thulins stiftelse Till vård av behövande sjuka över 55 år. Till sjukresor, läkarvård, medicin. Ängelholm med omnejd. Kristina Lantz-Jensen 0431-14398
Ängelholm, Landskrona, samt inom
Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt Sture och Angelica Leanders stiftelse minst 65 år gamla eller sjuka eller handikappade. 042-21 70 19, leander@leandersstiftelse.se www.leandersstiftelse.se
Örkelljunga Kommunens sociala stiftelse för äldre och handikappade Bistå behövande åldringar, handikappade och långvarigt sjuka. Örkelljunga kommun: 0435-550 65
Stockholm Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Stockholm 1878 år stiftelse, Utdelar ekonomisk hjälp till ensamstående kvinnor i Stockholm, som ensamma har vårdnaden om barn. Bosatta inom Stockholms stad. www.1878.se
Stockholm Anna Johansson-Visborgs Minne Ge ekonomiska bidrag för semestervistelse åt behövande, företrädesvis kvinnor. info@visborgsminne.se anneberg.nacka@gmail.com 08-716 03 90, finns även på Facebook
Stockholm Arla Coldinuorden, Adolf Johnssons fond social hjälpverksamhet bland behövande, särskilt ensamstående föräldrar och utsatta kvinnor. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Stockholm Axel och Sofia Alms Stiftelse Behövande unga som läser på gymnasiet. http://www.almsstiftelse.org
Stockholm Kempe-Carlgrenska Fonden Utöva hjälpverksamhet bland behövande. Främja vård och uppfostran av barn. www.kc-fonden.se
Stockholm Konsulinnan Lisen Carlsons minne Stöd till Pauvres honteux (skamsna fattiga). SEB tel 0771-621000
Stockholm Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse. Delar ut bidrag till i Stockholm eller närliggande kommuner bosatta, dels ensamstående över 60 år som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga barn. www.lottennorlundsstiftelse.se
Stockholm Nils Wennerströms Stiftelse ”Frälsningsarméns slumsystrar” och ”Pauvres Honteux” för understöd till hjälpbehövande fattiga. www.handelsbanken.se Handelsbankens stiftelsetjänst 08-701 87 10 (mån-fre 9-11)
Stockholm Nödhjälpskassan Ge understöd åt behövande personer, företrädesvis från Stockholms län. Vara inskriven någon av Ersta diakonis verksamheter. Madeleine Nilsén, 08-714 61 20, e-post: madeleine.nilsen@erstadiakoni.se
Stockholm Stadsmissionen bidrag för allmänna utgifter som exempelvis kläder, mat, hyra, medicin. www.stadsmissionen.se/fa-stod
Stockholm Stockholms stad Stockholms stad förvaltar ett 20-tal stiftelser för behövande. www.stockholm.se/stiftelser Stadsledningskontoret: 08-508 290 00
Stockholm Svenska kyrkan Vissa församlingar i Svenska kyrkan har möjlighet att dela ut ekonomiska bidrag som man kan ansöka om. Stockholms stift har stiftelsemedel man kan ansöka om, men detta gör man alltid genom att ha kontakt med en diakon i hemförsamlingen. Ta reda på vilken församling du tillhör: www.svenskakyrkan.se/sok-forsamlingTelefon 08-508 940 00 (växel)
Stockholm Troed och Ingrid Nelsons fond hjälp och understöd åt behövande, sparsamma och skötsamma personer inom Stockholms stad. SEB 08-7637220
Sörmland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Eskilstuna Edith och John Ohlsons minne Behövande, ålderstigna eller lytta i Eskilstuna företrädesvis pauvres honteux SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Eskilstuna Fredrik Lindströms minne I första hand till för att hjälpa unga människor, gärna barnfamiljer och ensamstående med barn. www.flminne.se
Eskilstuna Kommunens fonder Kommunen handhar ett antal stiftelser för behövande. www.eskilstuna.se
Flen Samstiftelse 3 Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun. www.flen.se
Gnesta Gnesta kommuns sociala stiftelse Till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. 0158-700 00 (kommunens växel)
Katrinehom Kommunens fonder Kommunen handhar ett antal stiftelser för behövande. www.katrineholm.se
Nyköping G.A. Lilljas Stiftelse Främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning samt främja vård av ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade. Inom Nyköpings tätort. SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11 och www.stiftelseansokan.se
Nyköping Kommunens fonder Kommunen handhar ett antal stiftelser för behövande. www.nykoping.se
Strängnäs Kyrkan Stiftelsen för behövande i Strängnäs stift. Vänd dig till din församling.
Trosa Elisabeths stiftelse Pensionärer i Trosa, reumatiker eller barn och ungdom för studier. www.elisabethsstiftelse.se
Uppsala Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Enköping Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun Att bistå behövande i Enköpings kommun www.enkoping.se
Håbo Social samfond Att lämna stöd till behövande i Håbo kommun. www.habo.se
Uppsala Uppsala kommun Kommunen handhar sju stiftelser för social ändamål för invånarna. www.uppsala.se
Värmland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Arvika Arvika kommuns social samfond nr 1 Behövande personer inom Arvika kommun www.arvika.se
Arvika Gyllenskeppska stiftelsen Änkor till statstjänstemän. Kommunens växel: 0570-816 00
Eda Kommunens sociala stiftelse Stöd åt behövande personer i Eda kommun www.eda.se
Filipstad Filipstads kommuns samfond Behövande personer som är bosatta i det område som motsvarar Filipstads stad före 1971-01-01. www.filipstad.se
Karlstad Kommunens stiftelser och fonder Kommunen handhar ett antal stiftelser för behövande www.karlstad.se
Karlstad Nils och Gösta Orrlinds stiftelse Dela ut medel eller på annat sätt hjälpa behövande i Karlstads stift, vilka har behov av diakonalt stöd (allmännyttigt stöd). 054-198012, Swedbank, Thomas Danielsson
Kristinehamn Kommunens stiftelser och fonder Kommunen handhar ett antal stiftelser för behövande www.kristinehamn.se
Sunne Adolf och Emma Perssons fond Behövande pensionärer i kommunen www.sunne.se
Sunne Stiftelsen Social samfond 5, Lysvik Lämna stöd åt behövande personer inom Lysviks församling. www.sunne.se
Årjäng Kommunens stiftelser och fonder Kommunen handhar ett antal stiftelser för behövande Årjängs kommun: 0573-14100
Årjäng Stiftelsen Trankils sockens västra del Äldre behövande personer från Trankils västra del Katarina Kölbel 0573-395 93
Västerbotten Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Skellefteå Henrik Forssells stiftelse Bla. hjälp till behövande oavsett ålder. Ej geografisk avgränsad Telefon: 0914-43700. Skicka ansökan till: Henrik Forssells stiftelse, c/o Burträsk-Lövångers pastorat, Kyrkogatan 1, 937 31 Burträsk
Skellefteå Hulda Solanders stiftelse I första hand till boende i Skellefteå Landsförsamling och i andra hand i Norsjö församling. De personer som skall komma ifråga är sådana som på ett självuppoffrande sätt försakat egen bekvämlighet för att hjälpa anhöriga eller gjort annan behjärtansvärd insats. Karin Eriksson, karin.b.eriksson@svenskakyrkan.se
Skellefteå Kommunens fonder Kommunen förvaltar flera fonder för sociala ändåmål www.skelleftea.se
Kundtjänst 0910-73 50 00
Västernorrland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Sundsvall Borgarhemmet Till behövande före detta köpmän. Verksamheten ska ha bedrivits i Sundsvall men behöver ej bo där. Annonseras i lokalpressen i september. Tel: Kjell Undén 060-613847
Sundsvall Syskonen Wesséns Understöds- och Stipendiefond Till behövande före detta köpmän. Verksamheten ska ha bedrivits i Sundsvall men behöver ej bo där nu. Birgitta Engström, 060-15 33 89, annonseras i lokaltidningen
Sundsvall Hulda Boströms minne, Botvid Johanssons minnesfond, Sociala fonden Samtliga tre: Behövande inom Sundsvalls kommun. Ansökan sker på blankett som fås från kommunen. Telefon 060-191000
Västernorrland Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs Minne Äldre behövande. Personer med grav synnedsättning eller neurologisk sjukdom har företräde. www.stiftelseansokan.se SEB stiftelser 08-763 72 20, må, ti, to 10-11
Västmanland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Arboga Socialnämndens allmänna understödsfond Behövande barnfamiljer, man får pengar för antal barn. Summan brukar ligga mellan 250-500:- Ansökningsblanketten finns hos Socialförvaltningen och kan även hämtas i kommunens växel. Ansökning sker numera en gång per år och det är till jul. Sista ansökningsdag är då 15 november.
Hallstahammar Emma Hedmans stiftelse lämna ekonomiskt bidrag till en eller flera behövande, ensamstående kvinnor. Ansökning senast 31 aug. www.hallstahammar.se0220-24000,
Köping Understödsfonden för behövande För behövande i Köping www.koping.se
Kommunens växel: 0221-25000
Sala Social samfond, med flera För behövande inom Sala har kommunen hand om ett antal stiftelser. För 2018 fanns inga nya fondmedel att söka www.sala.se
Kommunens växel:0224-74 70 00
Västerås Kommunens fonder Kommunen har flera stiftelser och fonder som söks från en och samma blankett. www.vasteras.se Fondhandläggare: 021-39 10 03
Västra Götaland Namn: Vänder sig till: Kontaktinfo:
Alingsås Kommunens fonder Alingsås kommun har ett antal fonder och stiftelser www.alingsas.se
Bengtsfors Social samfond Behövande kommunmedlemmar Annons i lokaltidningen sept-okt. Kommunens växel: 0531-526000
Borås Freja och Axel Lemans Minnesfond Behövande. Personer med anknytning till Almedahlsföretagen har företräde. Stig Klemetz, 070 – 228 66 71, stig.klemetz@telia.com www.lemanstiftelsen.se
Göteborg Anna Ahrenbergs stiftelse Månatligt hyresbidrag för kvinnor över 50 år. SEB stiftelsetjänst 031-622516 (tisdagar 13-15)
Göteborg De fattigas vänner Behövande bosatta i Göteborg de senaste 10 åren. www.defattigesvanner.se
E-post: info@defattigesvanner.se
Göteborg Douglas och Caroline Kennedys Minne Äldre behövande kvinnor. Främst till boendekostnader, boende i Göteborgs kommun. SEB stiftelsetjänst 031-622516 (tisdagar 13-15)
Göteborg Eleonore Dicksons Stiftelse Hyresbidrag till aktningsvärda personer i Göteborgsregionen SEB stiftelsetjänst 031-622516 (tisdagar 13-15)
Göteborg Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux Behövande pauvres honteux som skall ha varit boende i Göteborg sedan tio år. 031-622516 (tisd 13-15) ansökan senast 31 dec varje år
Göteborg Fru Mary von Sydows donationsfond Ekonomiskt behövande. Sjukdom eller handikapp kan förstärka behovet www.maryvonsydowstiftelsen.se
Göteborg Göteborgs läkarsällskap Flertalet fonder för behövande i behov av hjälp efter eller under sjukdom www.goteborgslakaresallskap.se
Göteborg Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse Bland annat till hjälpbehövande www.hkjacobssonstiftelsen.se
Göteborg Karin och John Drumms understödsfond Stöd åt behövande Pauvres honteux i Göteborg SEB stiftelsetjänst 031-622516 (tisdagar 13-15) ansökan senast sista dec varje år.
Göteborg Netty och Alrik Rygårds fond Till behövande änkor SEB stiftelsetjänst 031-622516 (tisdagar 13-15)
Göteborg Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare Behövande personer som haft vårdande yrke eller vårdat anhöriga www.stiftelsenpensionsinrattningen.se
Göteborg Stiftelser inom kommunen Stiftelser som bland annat vänder sig till behövande. www.goteborg.se
stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Götene Sociala samfonden Till behövande i kommunen www.gotene.se
Lerum Sociala samfonden Behövande inom kommunen. Vårens ansökningar ska vara inlämnade senast 1 april och höstens ansökningar senast 1 november. www.lerum.se
Lidköping John Hedins stiftelse Enskilda personer som pga tex är i behov av ekonomiskt stöd johnhedinsstiftelse.nu
Lysekil Hellmans fond Till barn och vuxna vid sjukdom bosatta inom Lysekils församling Annonsering sker i lokalpressen i april samt på www.lysekil.se
Mariestad John Hedins stiftelse Enskilda personer som pga tex är i behov av ekonomiskt stöd johnhedinsstiftelse.nu
Munkedal Sociala samfonden Behövande inom fd. Munkeldals kommun www.munkedal.se
Orust Stiftelsen Falkiska Donationen Behövande inom Morlanda och Skaftö församlingar. Gerhard Andersson 0304-55067
Skara Kommunens fonder Kommunen förvaltar ett antal fonder till behövande www.skara.se
Skövde Hedvig och Victor Renströms stiftelse Främja vård av och lämna bidrag tillbehövande äldre och/eller sjuka personer bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län www.renstromsstiftelse.se
Skövde Settergrens stiftelse Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux. Födda eller bosatta inom det område, som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, www.settergrensstiftelse.se (här finns ansökningsblankett)
Strömstad Kommunens fonder Strömstads kommun har flera fonder för behövande www.stromstad.se
Tanum Samfond för behövande Behövande inom Tanums kommun tanum.se
Tranemo Social samfond Behövande inom Tranemo kommun www.tranemo.se
Uddevalla Sannes minne Behövande äldre kvinnor www.sannesminne.se
Vara Kommunens fonder Var kommun har flera fonder för behövande www.vara.se
Vänersborg Kommunens fonder Vänersborgs kommun har flera fonder för behövande www.vanersborg.se
Örebro Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Hallsberg Kommunens fonder Kommunen har flera fonder för behövande www.askersund.se
Kumla Kommunens fonder Kommunen har flera fonder för behövande www.kumla.se
Lindesberg Gustaf Svenssons stiftelse Behövande åldersstigna inom Lindesbergs stad Annonseras i lokalpressen. Blankettern finns bla på kommun och biblioteket
Ljusnarsberg Social samfond Behövande inom kommunen Annonseras på www.ljusnarsberg.se när det är dags att söka.
Nora Kommunens sociala samfond Till behövande inom kommunen www.nora.se
Örebro Kommunens stiftelser och fonder Kommunen har flera fonder för behövande www.orebro.se
Örebro Kyrkans fonder Örebro pastorat har sammanlagt 18 stiftelser Kontakta församlingen där du bor.
Östergötland Namn: Riktar sig till: Kontaktinfo:
Boxholm Social samfond För behövande pensionärer. www.boxholm.se Annonseras även i lokalpressen
Finspång Kommunens fonder Kommunen har ett fåtal fonder för sociala ändamål. www.finspang.se
Kinda Kommunens fonder Kommunen har ett flera fonder för sociala ändamål. www.kinda.se
Linköping Diakonicentrum Har hand om flera av kyrkans fonder. linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se
013-205111
Linköping Kommunens fonder Kommunen har ett flertal stiftelser och fonder. www.linkoping.se
Linköping Till förmån för Pauvres Honteux Till behövande personer bosatta i Linköping med omnejd. www.understodpauvreshonteux.se
Mjölby Kommunens fonder Kommunen har ett antal fonder för sociala ändamål. www.mjolby.se
Motala Fru Signhild Maria Holstenssons stiftelse Sjuka som är anställda och tidigare anställda på ett antal industrier i Motala. Annonseras i lokalpressen i slutet av oktober/början av november.
Motala Kommunens fonder Kommunen har ett fåtal fonder för sociala ändamål. www.motala.se ansökan inne senast sista september.
Norrköping Kommunens fonder Kommunen har ett flertal fonder för sociala ändamål. www.norrkoping.se
Norrköping Kyrkans fonder En del av församlingarna kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Kontakta församlingen där du bor.
Söderköping Kommunens fonder Kommunen har ett flertal fonder för sociala ändamål. www.soderkoping.se
Vadstena Kommunens fonder Kommunen har ett fåtal fonder för sociala ändamål. www.vadstena.se
Valdemarsvik Stiftelsen Gullersbo donationsfond Hjälp åt behövande personer inom Ringarums församling. Annonseras i lokalpressen i slutet av september, söks i oktober.
Posted in Fonder & Stipendier.