Fond för vård av barn och ungdom

Kerstin och Willis Thulins Stiftelse

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom ramen för kristen och humanitär verksamhet främja vård och fostran av barn och ungdom, att utöva hjälpverksamhet bland behövande samt främja forskning och undervisning.

Ringvägen 26

330 33 HILLERSTORP

0370-22382

Fond psykiskt sjuk Göteborg

Stiftelsen Maria Hallgrens Donationsfond

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande psykiskt funktionshindrade. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att lämna bidrag till personer, organisationer eller liknande som är mantalsskrivna, har sitt säte eller bedriver sin verksamhet inom Storgöteborg.

SEB

Institutioner & Stiftelser

405 04 GÖTEBORG

031-622516