Fond för vård av barn och ungdom

Kerstin och Willis Thulins Stiftelse

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom ramen för kristen och humanitär verksamhet främja vård och fostran av barn och ungdom, att utöva hjälpverksamhet bland behövande samt främja forskning och undervisning.

Ringvägen 26

330 33 HILLERSTORP

0370-22382

Posted in Fonder & Stipendier.