Fond psykiskt sjuk Göteborg

Stiftelsen Maria Hallgrens Donationsfond

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande psykiskt funktionshindrade. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att lämna bidrag till personer, organisationer eller liknande som är mantalsskrivna, har sitt säte eller bedriver sin verksamhet inom Storgöteborg.

SEB

Institutioner & Stiftelser

405 04 GÖTEBORG

031-622516

Posted in Dagens Tips.