Stiftelsen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård

Ensamstående föräldrar

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård

Org.Nr:

8024781703

Stiftelsetyp:

Annan stiftelse

Firmatecknare:

Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening.

Ändamål:

Att främja omsorg om barn och ungdomars vård och fostran genom att lämna bidrag till företrädesvis ensamstående förälder som är i behov av det. Behovet måste vara förenat med "öm och sedlig modersvård", det vill säga god och kärleksfull uppfostran. Målgruppen som stiftelsen främjar ska vara boende inom Göteborgs kommun.

Län:

Västra Götalands län (reg.myndighet: Västra Götalands län)

Kommun:

Göteborg

Co adress:

Danske Bank, Stiftelsetjänst

Adress:

Box 110 55

Postnr:

40422

Postort:

Göteborg

Telefon:

0752-484141

Posted in Fonder & Stipendier.