Julklappsbidrag till behövande och ensamstående föräldrar

Anna Johansson Visborgs julbidrag

Bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg, ”Bryggar-Anna” kallad, var en kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första hälften av 1900-talet. Hon var fackligt och politiskt aktiv och beskrivs som ”en socialdemokrat i hatt, med ett språk som fick männen att huka”.

Anna gjorde många betydelsefulla insatser på olika områden med banbrytande gärningar inom arbetarrörelsen och inom kooperationen.

Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900-talets början. Detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet.

Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa kvinnor och framför allt de bryggeriarbeterskor, vilkas villkor hon så väl kände till. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Nu finns möjlighet att ansöka om:

https://ajvs.se/wp-content/uploads/2021/05/ajvs-julklappsbidrag-2021.pdf

Utbildningsstipendium och julklappsbidrag 2021

Posted in Fonder & Stipendier.