Ta skott på dina växter

En favorit är Gullranka att ta skott av och ge bort!

gullranka skott

Skott av Gullranka

Visste du att...
Gullrankan har hälsobefrämjande egenskaper, växten har en hög avdunstningsgrad och minskar halten av kemiska gaser i inomhusluften. Den är lättskött, snabbväxande samt motståndskraftig mot skadedjur; en bra växt för den ovane.

Med slingerväxthållare kan man fylla en hel vägg med vacker Gullranka. Bind up finns på Odla.nu!

Annons för Odla.nuslingervaxthallare_gron_20st