Låt inte ditt tandvårdsbidrag gå förlorat!

Tandvårdsbidraget löper ut den 30 juni!

Tandvårdsbidrag källa Försäkringskassan
Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till och med det år du fyller 29. Sedan blir det 300 kronor om året fram till och med det år du fyller 64. Efter det höjs det till 600 kronor igen. Du kan spara bidraget för ett år och lägga ihop det med bidraget för nästa år.
Posted in Dagens Tips.