Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Brunnby församling

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Krapperups Kyrkoväg 13
263 76 Nyhamnsläge
042-34 40 68

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning.

Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro födda eller bosatta i nuvarande Brunnby församling samt till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som i minst 25 år varit bosatta i nuvarande Brunnby församling.

Dylika bidrag kan även lämnas till personer, som varit anställda eller arrendatorer vid Krapperups eller Bjergårds fideikomiss eller stiftelsen eller till anställdas och arrendatorers hustrur, änkor och barn ävensom till barn och ungdom och behövande ålderstigna, sjuka och lytta tillhörande ätten Gyllenstierna.

Bidrag till medlemmar av ätten Gyllenstierna får endast lämnas i mindre omfattning.

Understöd för vetenskaplig forskning bör främst lämnas till forskare, som härstammar från nuvarande Brunnby församling eller för forskning inom församlingen, häri inbegripet arkeologisk forskning.

Förmögenhet:  325,840,286 kr

Ansökningar till stiftelsen

Humanitära bidrag

 1. Äldre behövande:
  Sökanden ska ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat.
 2.  Behövande tidigare anställda på Krapperups eller Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods:
  Sökande ska ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat.
 3. Barn och ungdom till och med 25 år ålder:
  Sökanden ska vara född och/eller ha varit bosatt i Brunnby församling i 10 år eller mer.

Ansökan måste lämnas in på en särskild blankett som tillhandahålls av stiftelsen eller hämtas från länken nedan.

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonseras i Helsingborgs Dagblad i slutet av januari. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars.

Blanketter till ovanstående ansökningar kan beställas från Godskontoret på
telefon 042-34 40 68.
Finns även för nedladdning nedan.

Blankett | Anslag äldre o behövande.
Blankett | Anslag barn o ungdom.

http://krapperup.se/om-stiftelsen/anslag/

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Adress: Krapperups Kyrkoväg 13
Postnummer: 263 76
Ort: Nyhamnsläge
Telefonnummer: 042-34 40 68

Län: Skåne län
Säte: Höganäs
Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning.

Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro födda eller bosatta i nuvarande Brunnby församling samt till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som i minst 25 år varit bosatta i nuvarande Brunnby församling.

Dylika bidrag kan även lämnas till personer, som varit anställda eller arrendatorer vid Krapperups eller Bjergårds fideikomiss eller stiftelsen eller till anställdas och arrendatorers hustrur, änkor och barn ävensom till barn och ungdom och behövande ålderstigna, sjuka och lytta tillhörande ätten Gyllenstierna.

Bidrag till medlemmar av ätten Gyllenstierna får endast lämnas i mindre omfattning. Understöd för vetenskaplig forskning bör främst lämnas till forskare, som härstammar från nuvarande Brunnby församling eller för forskning inom församlingen, häri inbegripet arkeologisk forskning.
År: 2013
Tillgångar: 325.840.286 kr

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Ansökningar till stiftelsen

Sökande rekommenderas att ej vänta med att skicka in ansökan till sista ansökningsdagen då portalen kan drabbas av överbelastning.

Humanitära bidrag

 1. Äldre behövande. Sökanden skall ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.
 2. Behövande tidigare anställda vid Krapperups och Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods. Sökanden skall ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.
 3. Barn och ungdom till och med 25 års ålder. Sökanden skall vara född och/eller ha varit bosatt i Brunnby församling 10 år eller mer. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.

 

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonserats i Helsingborgs Dagblad i slutet av januari. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars.

 

Blanketter till ovannämnda ansökningar kan beställs från godskontoret på
telefon 042-34 40 68.
Finns även för nedladdning till er dator nedan.

Blankett | Äldre behövande.
Blankett | Barn och ungdom.

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Krapperups Kyrkoväg 13
263 76 Nyhamnsläge