Sala kommuns Stipendier och fonder för barn

Barn och skola

Stipendier och fonder

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Här hittar du grundläggande information om fondernas syften och hur du ansöker.

Donationsfonder

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Här finns grundläggande information om dessa.

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag för skolresor till skolklasser. Om det finns 4 000:- tillgängligt att dela ut, delas detta belopp ut till en klass. Beskriv skolresan kortfattat i ansökan.

 

Stiftelsen P Nordstedts donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut till ”barn och ungdom, som hör till mindre bemedlade hem … som bidrag till omkostnader i samband med deras utbildning”.

Ansökningar behandlas löpande. Ange i ansökan vilka omkostnaderna är. Styrk familjens ekonomiska situation på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked).

Stiftelsen Sala Judoklubbs fond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag till handikappat barn, folkbokfört i Sala, som fyllt 7 men inte 16 år. Bidragsbeloppet är högst 2 000:-. Ange i ansökan vad bidraget ska användas till och ungefärlig kostnad för detta.

 

Stiftelsen Möklinta sparbanksfond

Fonden har som syfte att dela ut stipendier och bidrag till ungdomar från det geografiska område som motsvarar förutvarande Möklinta socken för studier vid gymnasium, komvux eller högskola. Man räknas som ungdom tills man fyller 25 år.

Ansökningar behandlas löpande. Ange i ansökan om det finns särskilda omkostnader. Styrk gärna den ekonomiska situationen på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked), för sökande som ej fyllt 21 år även föräldrarnas.

Allmänt

Ansökan sker genom att skriva till Skolnämnden.

Ansökan ska undertecknas, varefter den sänds per post till:
Skolnämnden, Box 304, 721 25  SALA
eller skannas och mejlas till skf@sala.se.

Ange e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta er om vi önskar kompletterande information.

Frågor besvaras av:
Jakob Fjellander, handläggare skoljuridik, 0224-74 80 03, jakob.fjellander@sala.se

http://www3.sala.se/Skola-forskola/Stipendier-och-fonder/

Sala kommuns fonder

ask                             Ask i oktober

Vet ej hur det ser ut för 2016! Ring och fråga!

 

I oktober månad varje år utannonseras vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har 14 dagar på dig att ansöka. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november tas beslut om fonderna.

Fondmedel att söka i år

Ansökan inkommen senast den 23 oktober 2015.

 1. J E JOHANSSONS SJUKHJÄLPSFOND, VÄSTERFÄRNEBO
  Ingen utdelning 2015.
 2. MAKARNA LUNDINS ÅLDERDOMSHEMSFOND
  Ingen utdelning 2015.
 3. MAKARNA LUNDINS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Ensamstående äldre personer tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 4. JAKOB HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 5. MAKARNA HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 300 kr)
  Ett antal legat á 300 kr till jul och 300 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 6. SOCIAL SAMFOND
  Utdelning enligt tidigare beslut till julen 2015.

Vem kan använda den här tjänsten?

Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren. För att kunna ansöka vissa av fonderna krävs att du tillhör Svenska kyrkan.

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri.

Innan du fyller i formuläret

Du behöver veta vilka inkomster du har, exempelvis pension, kontanter på bank, aktier/obligationer och fordringar.

Fyll i formulär

Ansökan Makarna Lundins Ålderdomshemsfond

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Ansökan om fondmedel - övriga fonder

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Lämna en synpunkt på denna tjänst

Vi vill gärna bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet och tar gärna emot dina synpunkter på den här tjänsten. Såväl klagomål som beröm och förbättringsförslag mottages tacksamt.

Lämna ett meddelande till handläggaren

Här kan du skicka ett meddelande direkt till mig som handlägger den här tjänsten. Glöm inte dina kontaktuppgifter om du vill att jag ska svara dig.

Handläggande enhet

Sala kommun
Vård och omsorg
Box 304
733 25 Sala

Telefon (växel): 0224-74 70 00

Handläggare/Ansvarig för denna tjänst

Stiftelsen Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Organisationsnummer: 879500-7197
c/o Adress: Sala kommun
Adress: Box 304
Postnummer: 733 25
Ort: SALA
Telefonnummer: 0224-55000
Fax: 0224-18850
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Sala
Ändamål: Fondens avkastning skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, utdelas till ensamstående, obemedlade kvinnor med svenskt medborgarskap, som varit mantalsskrivna i Sala kommun minst 20 år, uppnått 50 års ålder och tillhör svenska statskyrkan. Bidragen skall täcka hyreskostnader som inte täcks av bidrag från stat och kommun.
År: 2013
Tillgångar: 61.655.729 kr