Sala kommuns Stipendier och fonder för barn

Barn och skola

Stipendier och fonder

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Här hittar du grundläggande information om fondernas syften och hur du ansöker.

Donationsfonder

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Här finns grundläggande information om dessa.

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag för skolresor till skolklasser. Om det finns 4 000:- tillgängligt att dela ut, delas detta belopp ut till en klass. Beskriv skolresan kortfattat i ansökan.

 

Stiftelsen P Nordstedts donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut till ”barn och ungdom, som hör till mindre bemedlade hem … som bidrag till omkostnader i samband med deras utbildning”.

Ansökningar behandlas löpande. Ange i ansökan vilka omkostnaderna är. Styrk familjens ekonomiska situation på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked).

Stiftelsen Sala Judoklubbs fond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag till handikappat barn, folkbokfört i Sala, som fyllt 7 men inte 16 år. Bidragsbeloppet är högst 2 000:-. Ange i ansökan vad bidraget ska användas till och ungefärlig kostnad för detta.

 

Stiftelsen Möklinta sparbanksfond

Fonden har som syfte att dela ut stipendier och bidrag till ungdomar från det geografiska område som motsvarar förutvarande Möklinta socken för studier vid gymnasium, komvux eller högskola. Man räknas som ungdom tills man fyller 25 år.

Ansökningar behandlas löpande. Ange i ansökan om det finns särskilda omkostnader. Styrk gärna den ekonomiska situationen på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked), för sökande som ej fyllt 21 år även föräldrarnas.

Allmänt

Ansökan sker genom att skriva till Skolnämnden.

Ansökan ska undertecknas, varefter den sänds per post till:
Skolnämnden, Box 304, 721 25  SALA
eller skannas och mejlas till skf@sala.se.

Ange e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta er om vi önskar kompletterande information.

Frågor besvaras av:
Jakob Fjellander, handläggare skoljuridik, 0224-74 80 03, jakob.fjellander@sala.se

http://www3.sala.se/Skola-forskola/Stipendier-och-fonder/

Posted in Fonder & Stipendier.