Sala kommuns fonder

ask                             Ask i oktober

Vet ej hur det ser ut för 2016! Ring och fråga!

 

I oktober månad varje år utannonseras vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har 14 dagar på dig att ansöka. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november tas beslut om fonderna.

Fondmedel att söka i år

Ansökan inkommen senast den 23 oktober 2015.

 1. J E JOHANSSONS SJUKHJÄLPSFOND, VÄSTERFÄRNEBO
  Ingen utdelning 2015.
 2. MAKARNA LUNDINS ÅLDERDOMSHEMSFOND
  Ingen utdelning 2015.
 3. MAKARNA LUNDINS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Ensamstående äldre personer tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 4. JAKOB HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 5. MAKARNA HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 300 kr)
  Ett antal legat á 300 kr till jul och 300 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 6. SOCIAL SAMFOND
  Utdelning enligt tidigare beslut till julen 2015.

Vem kan använda den här tjänsten?

Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren. För att kunna ansöka vissa av fonderna krävs att du tillhör Svenska kyrkan.

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri.

Innan du fyller i formuläret

Du behöver veta vilka inkomster du har, exempelvis pension, kontanter på bank, aktier/obligationer och fordringar.

Fyll i formulär

Ansökan Makarna Lundins Ålderdomshemsfond

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Ansökan om fondmedel - övriga fonder

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Lämna en synpunkt på denna tjänst

Vi vill gärna bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet och tar gärna emot dina synpunkter på den här tjänsten. Såväl klagomål som beröm och förbättringsförslag mottages tacksamt.

Lämna ett meddelande till handläggaren

Här kan du skicka ett meddelande direkt till mig som handlägger den här tjänsten. Glöm inte dina kontaktuppgifter om du vill att jag ska svara dig.

Handläggande enhet

Sala kommun
Vård och omsorg
Box 304
733 25 Sala

Telefon (växel): 0224-74 70 00

Handläggare/Ansvarig för denna tjänst

Posted in Fonder & Stipendier.