Bo Lagerquists Stiftelse

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födsloskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.

Ansökan skall vara insänd senast 

den 15 februari

 

Bo Lagerquists Stiftelse    

c/o DHRs Bidragsstiftelse   

Alsnögatan 7 4tr     

116 41 Stockholm 

Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bidrag från Bo Lagerqvists Stiftelse

Bo Lagerqvists stiftelse har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till handikappade personer, företrädesvis personer med födelseskador, bosatta i Kronobergs län, företrädesvis Växjö Kommun, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål.

http://bidragsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/10/Ans%C3%B6kan-2016-Bo-Lagerqvist.pdf

Ansökningshandling
Information om Bo Lagerqvist Stiftelse

Syftet
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, som instiftades 1961, tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor.

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamentsupprättaren har angivet särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

Villkoren
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.

Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden.

Bidrag kan även utgår till studier samt hjälpmedel, som inte erhålles genom samhällets försorg.

Stiftelsen ger inte bidrag till inköp av fordon.

Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.

Ansökan
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse har ett ansökningstillfälle per år, och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september.

Ansökningsblanketter

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4tr, 116 41 Stockholm.

För kontakt, ring eller mejla, Bidragsstiftelsens handläggare Eva Ramberg, eva.ramberg@dhr.se, tele 08-744 12 90.

http://bidragsstiftelsen.se/

 

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

barntapet

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: Förvaltningssekreteraren 0470-416 06

Stiftelse som utdelas till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till sådana elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner. Stipendium utdelas efter ansökan. Ansökningsblankett kan erhållas av stiftelsens kontaktperson.
Ansökan görs senast 1 november.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Adolf Peterssons donation

Stiftelsen Adolf Peterssons donation

Förvaltning: Vederslövs donationsnämnd

Medel till mindre bemedlade, främst barnrika, skötsamma jordbrukare inom Vederlövs kommun, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommun eller stat.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information"
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Förvaltning: Nämnden för arbete och välfärd
Kontaktperson: Erik Håkansson, 0470-430 16
Utdelningsbart i år: 90 356 kr

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till hyra eller annat bidrag till boendet, utöver de allmänna statliga och kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel, för behövande arbetare och därmed jämställda personer. Behöriga att söka är i första hand behövande personer bosatta inom Växjös centrala delar och i andra hand inom övriga delar av Växjö kommun och som uppfyller stiftelsens ändamål. Fondmedel kan endast beviljas en gång/kalenderår och sökande.
Ansökan görs senast 30 september.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Växjö stifts samstiftelse för behövande

 Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet.

Ansökan till 2015 års stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 6 mars 2015.

Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på blankett, som erhålles från Växjö stift eller laddas ner.
Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Stiftelsen Konsul Nils Gustaf Lindows gåva
Anslag ur stiftelsen lämnas såsom hjälp i trängande fall till inom stiftet boende fattiga småbrukare med två eller flera barn. Ansökan skall göras på särskild blankett, som erhålles från Växjö stift, eller laddas ner. Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Mer information angående ovanstående stipendier:

Bo Löfgren, 0470-77 38 04

För mer information klicka här!

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansök här! ⇒

http://markussens.se/presentation/

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.