Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

barntapet

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: Förvaltningssekreteraren 0470-416 06

Stiftelse som utdelas till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till sådana elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner. Stipendium utdelas efter ansökan. Ansökningsblankett kan erhållas av stiftelsens kontaktperson.
Ansökan görs senast 1 november.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö