Gustaf Söderbergs Stiftelse

Gustaf Söderbergs Stiftelse

 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Ansökningsperiod:
1 februari – 31 mars
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Ansökan för studerande samt organisationer och föreningar
Ansökan för studerande samt organisationer och föreningar kan endast göras elektroniskt på webbplats.

ANSÖKAN

Ansök här för organisationer och föreningar

Studerandestipendier
De som kan söka är:
- Studerande på högskolenivå under 26 år.
Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansök här för studerande

 

Handelsbankens fonder och stipendier

Posted in Fonder & Stipendier.