Bondepraktikan Novembermånad

november

 

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Vill du veta hurudan vinteren vara må,

så skall du Allhelgona Dag i skogen gå,

Och därefter en bok uppleta,

Varpå du skall få veta,

Där må du dig en spån avskära,

 Är han torr, varm vinter vill dig nära, Men är samma spån våt och fuktig,

Då kommer en kall vinter duktig,

Ett vått eller torrt skall du ränna i så måtto,

Du skall ett glas fullt av vatten låta,

S:t Anders afton lät det ske,

Löper det över, du skall då ett vått år se,

Men skall det något torrt väder komma,

Där hava ock de gamla i stor akt,

När S:t Mårtens dag kommer på en fredag,

Där samma år skall fodret litet förslå,

Därföre men dess mer av fänaden slakta må,

Och därav både sjuda och steka,

Därmed kan man sedan leka.

Som kattor pläga med musen spela,

Därom vill jag nu mitt tal stilla.

/Den gamla svenska Bondepraktikan (bygger på 1600- och 1700-talets upplagor)

Posted in Dagens Tips.