November månad säger…

nov bondepraktUr Bondepraktikan

 

November månad säger:
De rika, nu feta gäss af mig köper,
Jag hugger wed, till elden jag löper,
Till bad och okyskhet will jag icke råda,
att taga drick och åderlåta
”.

 

Posted in Dagens Tips.