Beställa EU-kort

Har du ett europeiskt sjukförsäkringskort?

 

https://i0.wp.com/www.1177.se/Bilder/Nationellt/Amnen/Tandvard%20i%20Sv%20om%20fr%20annat%20land/EUkort.gif?w=720

 

 

 

  • När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet.
  • För att få det behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort).
  • På resor inom Norden behöver du dock inget kort.

Beställ EU-kort inför en utlandsresa

Posted in Dagens Tips.