Stiftelsen Anna Maria och Ivar Svans Fond

Stiftelsen Anna Maria och Ivar Svans Fond

Ändamål: Avkastningen från fonden skall tillfalla Tumba församling, att användas i församlingens diakonala arbete och därmed fylla det stora behovet av besök, gemenskap och uppmuntran hos sjuka och ensamma församlingsmedlemmar.

Därvid skall Tumba församling äga bedöma vilka ändamål som är mest angelägna.

Jag vill, såsom behjärtansvärda ändamål nämna, till exempel, införskaffande av blommor och böcker till behövande, ge församlingsmedlemmar möjlighet till rekreationsvistelse på annan ort, ge ekonomiska bidrag till behövande på grund av sjukdom, och liknande.

Kan söka: Enskilda personer boende i Tumba och Tullinge församlingar

Ansökan: När som helst under året

Kontakta  diakonen i respektive församling

Utdelning: Löpande under året


Telefonnummer: 08-506 875 00
Botkyrka församling
Adress: Box 240
Postnummer: 147 01
Ort: Tumba
Län: Stockholms län

Posted in Fonder & Stipendier.