Stiftelsen Aftonsol

Stiftelsen Aftonsol
Box 218
Varbergs församling
432 25 Varberg
0340-81300

Stiftelsens avkastning får, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till att i första hand hjälpa behövande äldre som en längre tid varit bosatta inom Varbergs församling med ekonomisk hjälp till hyreskostnaden.

Avkastningen får även i andra hand användas för sådan hjälp till andra boende inom församlingen. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel.

Posted in Fonder & Stipendier.