Så in i norden!

Kulturfonden för Sverige och Finland 

Ändamål: Fondens syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan de båda länderna genom att i form av bidrag understödja strävanden att öka kännedom om kontakterna mellan ländernas kultur och folk.

Fonden har två stödformer:

1) Allmänna bidrag och Hanaholmsstipendier för svenskars vistelse i Finland

2) Vistelsestipendier på Wallin hotell i Stockholm för finländares vistelse i Sverige
Villkor: Bidrag kan sökas av organisationer, enskilda personer och andra instanser inom fondens intresseområde. Bidrag lämnas som engångsbidrag. Ca 100 stipendieveckor utdelas per år. I Sverige uppgår fondkapitalet till ca 68 miljoner kronor.

År 2002 avsattes ca 3,6 miljoner kronor för fondens bidragsgivning och projektverksamhet.
Ansökan:  Ansökningstid 15 maj – 15 september.

Ansökan görs på särskild blankett.
Fondens kontaktadress:

Kulturfonden för Sverige och Finland
Föreningen Nordens kansli,
Box 127 07
112 94 Stockholm

tfn 08-506 113 00, fax 08-506 113 20,
hemsida: http://www.kulturfonden.net/
e-post: foreningen@norden.se
För mer information kontakta:

Fondsekreterare Raili Rajavuori, tfn 08-506 113 14

e-post:
raili@norden.se

Posted in Dagens Tips.