Den 26 dec, den andra dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den andra dagen, den 26 dec, spår februari månad…

Den andra dagen

Då skall förswinna mycket guld,

Och man skall blifwa kornet huld.

 

Om wädret blås hårdt den andra natten, den 26 dec

Andre nattDet blifwer icke mycket win,

Derför skall öhlet wara drycken din.

 

 

 

 

Posted in Dagens Tips.