Den 28 dec, den fjärde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den fjärde dagen, den 28 dec, spår april månad...

Den fjärde dagen

Då skall ungt folk vara mycket skröplig,

De, som först äro blevne myndig.

Om wädret blås hårdt den fjärde natten

 Fjärde natt

Det år skall stor hunger vara,

Därför åkalla Gud vår Herra!

Posted in Dagens Tips, kul.