Den 29 dec, den femte dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den femte dagen, den 29 dec, spår maj månad…

Den femte dagen

Då skall vintersäden hava gång god,

Och hemma vuxen frukt skall bliva nog.

Om wädret blås hårdt den femte natten

 Femte natt

Då skola dö månge höglärde män,

Som hava sin flit till konsten vänt;

Vilket gjorde Gud till ära,

Dem bör man gärna höra och lära.

Posted in Dagens Tips.