Den 30 dec, den sjätte dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den sjätte dagen, den 30 dec, spår juni månad...

Den sjätte dagen

Då skall frukten väl mogen bliva,

Och annat vad sig av jorden månd`giva.

Om wädret blås hårdt den sjätte natten

 Sjätte natt

Då skole vi både vin och korn nog få,

Och mycken oljo lika så.

 

Posted in Dagens Tips.