Virka små vänner och figurer

Virkade apor som fungerar som gardinhållare!

Melodi: Tänk om jag hade en liten apa

♪Tänk om jag hade en liten liten apa
um-pa, um-pa, falle-ralle-ra
Tänk vad folket skulle stå och gapa,
um-pa, um-pa, falle-ralle-ra

Inte på mig men på min lilla apa
um-pa, um-pa, falle-ralle-ra
Inte på mig men på min lilla apa
um-pa, um-pa, falle-ralle-ra   ♪ 

Annons för Adlibris

Virka filurer och andra figurer⇒

av Erica Rehn, Pernilla Nilsson

119 kr

Edward's Crochet Imaginarium⇒

Flip the Pages to Make Over a Million Mix-and-Match Monsters

av Kerry Lord

179 kr

Stipendier till elever vid Oskarshamns Folkhögskola

Stiftelsen Stig och Anne-Marie Franzéns fond
Axel Munthes stig 1
Oskarshamns Folkhögskola
572 32 OSKARSHAMN
0491-768100

Sedan 1/10 lagts till kapitalet och omkostnader avräknats skall den årliga avkastningen användas till stipendier till elever vid Oskarshamns Folkhögskola, som under läsåret i god kamratanda utför prestation inom sitt ämnesområde, som under läsåret i god kamratanda utför prestation inom sitt ämnesområde.