Djurfond

Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond

Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM

Hälften av avkastningen används till djurskyddspropaganda och bättre lagar ur djurskyddssynpunkt och andra hälften av avkastningen för beredande av erforderliga hjälpåtgärder åt djur.

Förmögenhet:  1,782,767 kr

Djurfond

Stiftelsen Iris Sandén-Zells Fond

Stiftelsen Iris Sandén-Zells Fond
Stiftelser & Företag
SEB Enskilda Banken
405 04 GÖTEBORG
031-622516

En tiondel av å kapitalet upplupen ränta skall årligen läggas till kapitalet och återstoden av räntan årligen utgivas till Djurklinikens styrelse att av dem användas på det sätt de finna lämpligast. Härvid är det min önskan, att fonden, om det lämpligen kan ske, under iakttagande av här givna föreskrifter, användas för att åt behövande, ensamma gamla, vars enda vän och sällskap ett litet djur kan vara, men vars vård kan förorsaka ägaren ekonomiska bekymmer, lämna djursjukhusvård- resp. behandling till nedsatt taxa.