Fond till hyreskostnader för Linköpingsbor som har sett bättre dagar

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping
Klockaregården 5
Håkan Jutterdal
586 44 Linköping
013-177559/ 070-8756899

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping. Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

Fond för behövande i Värmland

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Brita och Bengt Rejmers stiftelse
Box 606
Hamilton Advokatbyrå
651 13 KARLSTAD
054-21 25 35
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag till institutioner, sammanslutningar eller personer med anknytning till Värmland – främja vård och uppfostran av barn; – lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning, i första hand inom ekonomi och seriös musik;- främja vård av behövande, företrädesvis äldre personer; – främja vetenskaplig forskning.

Förmögenhet:  4,446,689 kr