Fond för behövande banktjänstemän och fd banktjänstemän

Bengt Enanders donationsfond

Bengt Enanders donationsfond

Banktjänstemän och före detta banktjänstemän i hela landet, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av hjälp, har rätt att söka bidrag ur fonden. Anställda i affärsbanker, som är bosatta i Stockholm, har företräde.

Så här söker du bidrag

Till din ansökan ur understödsfonderna ska bifogas relevanta intyg, läkarintyg eller dylikt som styrker dina uppgifter angående exempelvis sjukdom och social situation. Ansökan till understödsfonderna görs på särskild blankett.

Ladda hem ansökningsblanketten (pdf-fil), eller beställ den via e-post: katarina.zingmark@finansforbundet.se, tel 08-614 03 59.

Jubileumsfonden

Bidrag kan sökas av aktiv medlem och pensionärsmedlem i Finansförbundet. Bidragsbehovet kan gälla medlemmar, maka/make/sammanboende/registrerad partner och/eller hemmaboende barn och ska vara väl dokumenterat. Bidraget ska användas till att underlätta livssituationen. Det kan användas av medlem som har en dålig ekonomisk situation till exempel på grund av långvarig sjukdom i familjen, arbetslöshet, låg pension etcetera.

Bidraget lämnas som ett engångsbelopp och avser tillfällig lättnad av den ekonomiska situationen, till exempel för utbildning, hjälpmedel, resor etcetera

Ansökan ska vara Finansförbundet tillhanda senast den 30 september. Ansökan skickas till: Finansförbundet, Understödsfonderna, Att: Katarina Zingmark, Box 720, 101 34 Stockholm

https://www.finansforbundet.se/medlemskap/medlemsformaner/stipendier-och-fonder/understodsfonder/

Posted in Fonder & Stipendier.